Dla osób prowadzących własny biznes, skutecznie pomagam w wielu dziedzinach.

Oto niektóre z nich:

 • Pomoc w wyborze rodzaju działalności.
 • Wybór nazwy dla firmy z uwzględnieniem zasad numerologii. Również innych nazw, haseł, sloganów reklamowych, itp.
 • Wykonanie projektu logo firmy (rysunek, bez graficznej obróbki komputerowej).
 • Wybór dogodnego terminu dla rozpoczęcia prowadzenia określonej działalności, pod kątem potencjału zawartego w horoskopie właściciela firmy.
 • Wyznaczenie dogodnych terminów na rozszerzenie działalności lub jej przekształcenie, na wystąpienie o kredyt lub dotację, zakup maszyn, samochodów, podjęcia akcji promocyjnych, organizacji wystaw, udziału w targach, itp.
 • Określenie relacji i możliwości współdziałania z kontrahentami, współpracownikami, wspólnikami i innymi firmami, na zasadzie porównania astrologicznego.
 • Ocena predyspozycji osób ubiegających się o pracę na określonym stanowisku.
 • Wykonywanie amuletów i talizmanów dla firmy z uwzględnieniem posiadanego logo, również dla filii firmy i pojazdów.
  Więcej szczegółów w dziale: Pracownia.
 • Oczyszczanie energetyczne Twojego miejsca pracy.
  Więcej szczegółów w dziale: W terenie.