Osobiste amulety i talizmany. Jakie powinny być? Gdzie powstają? Co trzeba zrobić by naprawdę działały?

Pracownia alchemiczna to miejsce, w którym przenikają się dwa światy, materialny z duchowym. Od prapoczątków alchemii, motor jej rozwoju stanowiły poszukiwania. Pragnieniem każdego alchemika, było otrzymanie substancji znanej jako Kamień filozoficzny. Jak mówią przekazy, Kamień filozoficzny w czasie reakcji alchemicznej po dodaniu go do pospolitego metalu powodował jego przemianę w złoto. Adepci taj hermetycznej sztuki dla osiągnięcie swojego celu poświęcali wiele lat pracy. Przeważnie też, angażując się w badania nad związkami ducha z materią rezygnowali ze spokojnego, rodzinnego trybu życia.

Swoje pracownie, w których znajdowały się piece, lokowali raczej na uboczu, z powodu często wybuchających pożarów, zazwyczaj niszczących nie tylko ich, ale i sąsiednie zabudowania. Chcąc utrzymać w tajemnicy rezultaty swoich prac, tworzyli zapiski, posługując się zawoalowanym językiem pełnym symboli i alegorycznych opisów. Często, tak sporządzone traktaty przez swoich kolegów, próbowali wykorzystać dla własnych potrzeb z różnym zresztą skutkiem. Trudno się dziwić, że w oczach innych ludzi uchodzili za ekscentryków czy dziwaków.

Praca w samotności i na uboczu stwarzała doskonałe warunki dla kontemplacji sensu życia i natury istnienia. W istocie, wielu alchemików nie poszukiwało sposobu zamiany ołowiu w złoto, lecz dokonania przemiany wewnętrznej - duchowej. Jak sądzili, to drzemiąca w nich duchowa siła, pozwalała wpływać na otaczającą rzeczywistość, w tym na materię.

Początek prac zależny był od pozycji planet na niebie. Tylko dogodne wskazanie horoskopu wyznaczało termin jej rozpoczęcia i charakter. Przyporządkowania metali do poszczególnych planet to spuścizna tamtych czasów. Wyraz alchemia oznaczał w antycznej Grecji mieszaninę metali. W starożytnym Egipcie była to Ke hem czarna ziemia lub czarne oko Izydy, patronki magii.

Ja proponuję Ci osobisty amulet lub talizman, wykonany od początku do końca ręcznie, zgodnie z obowiązującymi kanonami alchemii i astrologii. Moje amulety i talizmany powstają w oparciu o odlewy metalurgiczne. Specjalnie dobrany stop płynnego metalu wlewany jest do formy, która odzwierciedla indywidualny wzór wybrany i wykonany tylko dla Ciebie. W trakcie dalszych prac dobierana jest kolorystyka, a następnie kamienie szlachetne w zgodzie z Twoim potencjałem określonym przez horoskop urodzeniowy lub konkretnymi oczekiwaniami. Wszystkie czynności wykonywane są w oparciu o Twój horoskop, również rozpoczęcie pracy.

Odnalezienie metody wpływania na otaczający świat zawsze leżało u podstaw pracy każdego alchemika. Trafne połączenie żywiołów i substancji odgrywało tu rolę. Najmniejsza pomyłka mogła w jednej chwili zniweczyć żmudną pracę. Poznanie natury rzeczy dawało klucz do wiecznego zdrowia i dobrobytu. Zanim jednak to nastąpiło, każdy z adeptów tej tajemnej sztuki musiał zadbać o środki na prowadzenie dalszych badań. Niewielu z nich posiadało możnych mecenasów. Większość zarabiała na życie tworząc magiczne mikstury, amulety i talizmany. Z czasem wypracowano określone metody postępowaniu przy tego typu zajęciach. Również dziś amulety i talizmany cieszą się powodzeniem, lecz tylko nieliczne z nich posiadają w sobie autentyczny pierwiastek magiczny.

Amulety i talizmany oraz różne inne tego typy przedmioty, wykonywane są wyłącznie na zamówienie, po wcześniejszym wykonaniu interpretacji horoskopu zainteresowanej osoby. Po zakończeniu prac, w chwili odbioru amuletu lub talizmanu, podaję termin i sposób jego konsekracji oraz szczegółową procedurę uruchomienia przedmiotu. Posiadany amulet, talizman możesz umieścić w wybranym miejscu w swoim domu, biurze, postawić na biurku w gabinecie lub zabrać w podróż.

Wykonuję również amulety i talizmany dla firm, z uwzględnieniem posiadanego logo. Wybrane amulety i talizmany były prezentowane w galeriach i muzeach na terenie kraju. Dla osób nie mieszkających w Szczecinie, wykonane prace wysyłam pocztą za zaliczeniem odbioru.